Selamat Natal Nabi Muhammad

Persian Architecture : Light source 1

Terinspirasi dari sebuah pertanyaan di YAAK..
Iya juga ya..natal itu kan lahir, hari ulang tahun sama kan dengan hari natal, jadi untuk yang merayakan saya ucapkan 'Selamat merayakan hari natal rasul nabi yang ummi"..


Allah berfirman: "SiksaKu akan kitimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatKu meliputi segala sesuatu. Sebab itu akan aku tetapkan rahmatKu untuk mereka yang bertakwa. Mereka yang bersuci dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat Kami. Orang-orang yang mengikut rasul nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis di dalam taurat dan injil yang ada disisi mereka. Dia menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang kotor. Dan melepaskan mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan besertanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Katakanlah: "hai sekalian manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu sekalian. Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan."

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul nya, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada firman-firmanNya. Dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. (7:156-158)

Comments