Google
 

Monday, March 19, 2012

Puteri-Puteri Allah

Dewi-dewi Lata, Uzza dan Manat terdapat dalam al Quran surat An Najm (53) 19-20 sbb:
Apakah kamu perhatikan Lata dan uzza?
Dan Manat, ketiga yang lain?
Dalam Tarikh Tabari (838-923)  dikisahkan Nabi disesatkan oleh setan ketika sedang menerima pewahyuan sehingga menambahkan dua ayat lagi sehingga seperti ini, yang disebut ayat-ayat setan:
Apakah kamu perhatikan Lata dan uzza?
Dan Manat, ketiga yang lain?
Mereka adalah gharaniq yang ditinggikan
Yang syafaatnya diharapkan.
Kisah lengkapnya silakan baca disini.  Kisah Tabari ini tidak termasuk dalam hadist karena sanadnya tidak lengkap.

Interpretasi modern dari ketiga dewi, oleh thaliatook